Dienstsitz in Deutschland: DAHZ Bonn

Team des DAHZ Bonn

Daniel Zimmermann
Direktor DAHZ Bonn
E-Mail: zimmermann@cuaa-dahz.org
Rachel Estévez Prado
Rachel Estévez Prado
Referentin / stellv. Direktion DAHZ Bonn
E-Mail: estevez@daad.de
E-Mail: estevez@cuaa-dahz.org
Telefon: +49 (0)228 882 568
Julia Ott
Julia Ott
Sachbearbeitung
E-Mail: j.ott@daad.de
Telefon: +49 (0)228 882 -8842
Kristina Erb
Kristina Erb
Sachbearbeitung
E-Mail: erb@daad.de
Telefon: +49 (0)228 882 -5616

 

 

 

Dienstsitz in Argentinien: CUAA Buenos Aires

Team des CUAA Buenos Aires

Dr. Graciela Humbert-Lan
Dr. Graciela Humbert-Lan
Direktorin CUAA Buenos Aires
E-Mail: humbertlan@cuaa-dahz.org
Clementina Caverzaghi Claas
Clementina Caverzaghi Claas
Assistentin der Direktion CUAA Buenos Aires
E-Mail: caverzaghiclaas@cuaa-dahz.org
Telefon: 0054 11 4891 8900 -8201 / -8203
Ana Piñero
Sachbearbeitung
E-Mail: pinero@cuaa-dahz.org
Telefon: 0054 11 4891 8900 -8201 / -8203
Öffnet externen Link http://www.bmbf.de/
Öffnet externen Link http://www.mincyt.gob.ar/
Öffnet externen Link http://www.hrk.de/